Het advies- en ingenieursbureau met de wijdse blik op het gebied van civiele techniek, ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Samen met opdrachtgevers werkt Juust aan een mooie en gebruiksvriendelijke leefomgeving.

Voor Hernesseroord stelde Juust het bestemmingsplan op. Juust is ook verantwoordelijk voor de civieltechnische uitwerking van het plan en coördineert de onderzoeken die voor deze werkzaamheden nodig zijn. Advies is gegeven over de verkeerskundige en parkeeroplossingen. Dit alles in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, gemeente en andere betrokken partijen.
 
Voor meer informatie: www.juust.nl
 
Juust B.V.
Goessestraatweg 17a
4421 AD Kapelle
+31 (0) 113 405051
info@juust.nl